هزینه های دیتافلو در عمان

پیراپزشک

مدرک تحصیلی + مدرک کاری

 • عادی : 80 ریال
 • هر مدرک مازاد : 50 ریال
 • اکسپرس : 142 ریال

پرستار

مدرک تحصیلی + مدرک کاری + کارت نظام پزشکی

 • عادی : 110 ریال
 • اکسپرس : 172 ریال

دارو ساز

مدرک تحصیلی + مدرک کاری

 • عادی : 110 ریال
 • اکسپرس : 172 ریال

متخصص

مدرک تحصیلی + سابقه کار + کارت نظام پزشکی

 • عادی : 135 ریال
 • اکسپرس : 197 ریال

نکات قبل از اقدام

 • افزودن صرفا یک مدرک به دیتافلوی قدیمی 60 ریال میباشد
 • کارمزد انجام پروسه 40 ریال میباشد

ثبت درخواست دیتافلو

مشخصات فردی

مشخصات تحصیلی

اطلاعات تماس

آپلود مدارک

فایل را اینجا رها کنید یا
حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
  فایل را اینجا رها کنید یا
  حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
   فایل را اینجا رها کنید یا
   حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
    فایل را اینجا رها کنید یا
    حداکثر اندازه فایل: 256 MB.