هزینه ها :

  • هزینه اخذ وقت وایوا در کشور عمان 380 ریال میباشد

شرایط :

  • تمام فیلد های خواسته شده در فرم زیر را به دقت پر کنید

ثبت درخواست وقت وایوا

مشخصات فردی

مشخصات تحصیلی

اطلاعات تماس